Produktové balíky

Produktové balíky nákupu zlata Partner Bank Linz:

  • Standard
  • Biznis
  • Premium
  • Platina

Klient si určí produktový balík podľa svojich možností nákupu.

Každý produktový balík má určené výšky cieľových súm.

Pri každom produktovom balíku má uvedenú najmenšiu hodnotu nákupu fyzického zlata a sumu 5 % z hodnoty cieľovej sumy, ktorú uhradí pri podpise cieľovej sumy.

Obdobie za ktoré nakúpi celú cieľovú sumu si plánuje klient sám podľa svojich možností.

Pre banku je dôležité, že vie akú má klient cieľovú sumu hodnoty nákupu svojho fyzického zlata.

Banka mu pri podpise zmluvy zlato nakúpi a podľa výšky nákupov mu jeho zlato uschováva v jeho depozite. Klient si svoje nakúpene zlato od hmotnosti 50 g môže uschovať aj v osobnom dpozite.

Viac informácií získate v priloženom dokumente.