GoldConto

 • Ako sa zlato nadobúda? Zlaté odliatky od certifikovaných výrobcov (Münze Österreich, Heraus, Argor-Heraus, Umicore).
 • Kde sa zlato nakupuje? Cez lokálneho dodávateľa vo Wiener Privatbank SE, Hohenstaufengasse 5, 1010 Viedeň (www.wienerprivatbank.com).
 • V akej forme? Splátkový nákup s cieľovou sumou alebo jednorazový nákup.
 • Aké minimálna hranica existuje? Splátkový nákup: Minimálna cieľová suma: 6.000,-€, Minimálna prvá platba: 25,- €; Jednorazový nákup: Minimálna suma: € 3.000,-
 • Aké vysoké je ážio? 5% cieľovej sumy príp. z minimálnej sumy nákupu.
 • Ako funguje bonus? Len pri nákupe na splátky: Pri dodržaní minimálnej splátky v kalendárnom roku sa pripíše 5% ročnej platby vo forme zlata a zašle sa do depozitu.
 • Ako sa dostanem k môjmu zlatu? 4 možnosti: a) bezpečné uschovanie vo Wiener Privatbank SE b) zaslanie c) vyzdvihnutie d) výmena na peniaze (napr. predajom Wiener Privatbank SE) .
 • Za akú cenu nakupujem ja? Splátkový nákup: Cena splátkového nákupu za cenu Wiener Privatbank SE v deň nákupu (cena za gram (mínus) – 7,5% zľava), Jednorazový nákup: Cena odliatkov podľa zoznamu Wiener Privatbank SE v deň nákupu.
 • Kedy sa nakupuje? Minimálne štyrikrát do mesiaca
 • Za akú cenu môžem predať? Za poobedňajší kurz „Londoner Fixing“ s pripočítaním až do 7,5 % podľa VOP; môžu sa realizovať aj čiastkové predaje. Pri uschovaní po jednorazovom nákupe sa predaj realizuje v celých odliatkoch.
 • Depozitný poplatok za úschovu: 0,6% p.a. z hodnoty uschovaných drahých kovov (pri splátkovom nákupe formou 0,05% mesačne). Prvý nie kompletný rok (ráta sa od založenia konta) je bez poplatku.
 • Zaslanie: Poisteným transportom cenín; žiadosť vo forme formulára (fax) alebo objednávkový list. Náklady na zaslanie poskytneme na vyžiadanie.
 • Vyzdvihnutie: Po predošlom oznámení (3 dni) bez poplatkov.